Blog

Ako na prepis auta 2023 + potrebné doklady

Všetko, čo potrebujete vedieť na prepis auta v roku 2023. Prepis auta – ako začať? Prepis auta môžete vybaviť osobne alebo elektronicky. Pri elektronickom potrebujete mať aktívny elektronický podpis na vašom občianskom preukaze. Doklady potrebné na prepis auta: Ako vybaviť PZP (povinné zmluvné poistenie ): PZP si môžete porovnať sami online na tomto linku. PZP…
Read more

Zábezpeka, banková záruka a výhody poistenia bankovej záruky

Poistenie záruky (Bid bond) vo verejnom obstarávaní

V tomto článku za dozviete prečo je poistenie záruky lepšou a lacnejšou alternatívou ako banková záruka. Čo je to zábezpeka, banková záruka a poistenie záruky vo verejnom obstarávaní? Podľa Zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ môže vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Táto zábezpeka je: Výhody poistenia bankovej záruky oproti bankovej záruke: Poistenie záruky…
Read more

Postenie zodpovednosti exekútora

Poistenie zodpovednosti exekútora

Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť len ak  uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto činnosti s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur. Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti musí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora.

Poistenie Košice - Konzulácia

7 vecí, na ktoré sa vždy spýtajte skôr, ako sa rozhodnete poistiť

Držte sa našich rád a vyhnite sa sklamaniu pri škodovej udalosti. 1. Pred akým rizikom ma poistenie chráni? Nechajte si popísať poistný produkt, o ktorý máte záujem. Poistení je veľa, a nie každé pokrýva Vaše riziká. Kvalitný sprostredkovateľ, pozná jednotlivé produkty a rozdiely medzi nimi. Nekupujte si produkt, ktorého podstatu alebo výhody ste nepochopili. 2. Akú škodu…
Read more