Poistenie zodpovednosti exekútora

Poistenie auta, osôb, firiem či majetku. Zo všetkých poisťovní to najlepšie pre Vás.

Poistenie zodpovednosti exekútora

Postenie zodpovednosti exekútora

Na Slovensku poistenie zodpovednosti exekútora upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Podľa tohto zákona:

  • Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, len ak  uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto činnosti s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa tohto zákona, musí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora.

Vzor poistenia exekútora:

  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie (povinné zmluvné poistenie, ktoré nariaďuje zákon)
  • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu – v prípade exekútora sa jedná najmä o zodpovednosť z prevádzky kancelárie (dobrovoľné poistenie)
  • poistenie majetku: hnuteľného a nehnuteľného (dobrovoľné poistenie)

Naša spoločnosť sprostredkuje poistné zmluvy so všetkými poisťovňami, ktoré pôsobia na Slovensku, ako aj s viacerými zahraničnými poisťovňami.
S poistením profesijnej zodpovednosti máme bohaté skúsenosti. Okrem poistenia ponúkame aj pomoc pri poistnej udalosti.

Pre uzatvorenie poistenia ako aj ďalšie informácie nás kontaktujte na tel. č. +421905610294, alebo
e-mailom na: k.astalosova@ums.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *