Sputnik V a poistenie zodpovednosti

Poistenie auta, osôb, firiem či majetku. Zo všetkých poisťovní to najlepšie pre Vás.

Sputnik V a poistenie zodpovednosti

Sputnik V a poistenie zodpovednosti

Kryje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti použitie neregistrovanej vakcíny Sputnik V?

Minister zdravotníctva Marek Krajčí vo svojom „Povolení na terapeutické použitie neregistrovaného lieku“ ruskej vakcíny Sputnik V uvádza:
„Za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár.“

Každé zdravotnícke zariadenie, či už je to ambulancia alebo nemocnica musí mať v zmysle zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 578/2004 Z. z. uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V prípade poistnej udalosti na základe tohoto poistenia uhradí poisťovňa náhradu spôsobenej škody v súlade s poistnou zmluvou.

Kryje však poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti použitie neregistrovanej vakcíny?

Poistenie zodpovednosti neštátnych ambulancií poskytuje na Slovensku 8 poisťovní. Nižšie prinášame prehľad výluk týkajúcich sa terapie neregistrovaným liekom pre všetky z nich:

PoisťovňaVýluka – Poistenie sa nevzťahuje na škodu:
Allianzspôsobenú použitím liekov alebo liečiv neregistrovaných v Slovenskej republike
ČSOBspôsobenú v dôsledku vykonávania klinického testovania a klinických štúdií
Generalipri overovaní nových poznatkov na živom človeku použitím metód doposiaľ nezavedených v klinickej praxi
Komunálnapri overovaní nových poznatkov na živom človeku, použitím metód dosiaľ nezavedených v klinickej praxi
Kooperativapri overovaní nových medicínskych poznatkov na živom človeku, použitím metód doposiaľ nezavedených v klinickej praxi
Unionspôsobenú použitím liekov alebo liečiv neregistrovaných v Slovenskej republike
Uniqapri overovaní nových poznatkov na živom človeku použitím metód, ktoré doposiaľ nie sú overené v klinickej praxi
Wüstenrotspôsobenú pri overovaní nových medicínskych poznatkov použitím metód, ktoré doposiaľ nie sú zavedené v klinickej praxi

Z uvedených výluk vyplýva, že poisťovňe Allianz a Union takéto použitie nekryjú.
Ostatné poisťovne by prípadnú škodu kryli, pokiaľ použitie vakcíny nebude súčasťou klinického testovania, alebo overovania nových metód.
Práve takýto spôsob použitia bol však prezentovaný ministerstvom zdravotníctva.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *