Sputnik V a poistenie zodpovednosti

Sputnik V a poistenie zodpovednosti

Kryje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti použitie neregistrovanej vakcíny Sputnik V? Minister zdravotníctva Marek Krajčí vo svojom „Povolení na terapeutické použitie neregistrovaného lieku“ ruskej vakcíny Sputnik V uvádza:„Za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár.“ Každé zdravotnícke zariadenie, či už je to ambulancia alebo nemocnica musí mať…
Read more