Značka: poistenie zaruky

poistenie firmy

Poistenie pre firmu – zodpovednosť za škodu a ďalšie

Kvalitné poistenie pre firmu je najlepšia možnosť, ako sa chrániť pred rizikami v dnešnom nepredvídateľnom podnikateľskom svete. Je to investícia do bezpečnosti a dlhodobej udržateľnosti vášho podnikania. Väčšina firiem sa totiž v priebehu svojho fungovania stretne so škodovou udalosťou. Pre niektoré menšie alebo začínajúce firmy môže takáto udalosť znamenať dokonca riziko zániku. My sa Vám…
Read more

Zábezpeka, banková záruka a výhody poistenia bankovej záruky

Poistenie záruky (Bid bond) vo verejnom obstarávaní

V tomto článku za dozviete prečo je poistenie záruky lepšou a lacnejšou alternatívou ako banková záruka. Čo je to zábezpeka, banková záruka a poistenie záruky vo verejnom obstarávaní? Podľa Zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ môže vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Táto zábezpeka je: Výhody poistenia bankovej záruky oproti bankovej záruke: Poistenie záruky…
Read more