Poistenie pre firmu – zodpovednosť za škodu a ďalšie

poistenie firmy

Potrebujete poistenie pre Vašu firmu ?

Kvalitné poistenie pre firmu je najlepšia možnosť, ako sa chrániť pred rizikami v dnešnom nepredvídateľnom podnikateľskom svete. Je to investícia do bezpečnosti a dlhodobej udržateľnosti vášho podnikania. Väčšina firiem sa totiž v priebehu svojho fungovania stretne so škodovou udalosťou. Pre niektoré menšie alebo začínajúce firmy môže takáto udalosť znamenať dokonca riziko zániku.

My sa Vám radi postaráme o komplexné poistenie a ochranu pred nečakanými výdavkami, a vy sa tak naplno a bez obáv môžete venovať svojmu podnikaniu.

Poistenie firemného majetku

Toto je základný druh poistenia pre firmy, ktorý pokrýva jej fyzický majetok, vrátane:

  • budov
  • inventáru
  • strojov
  • zásob

Stroje, zariadenia alebo technológie, ktoré používate, sa môžu poškodiť, napríklad nesprávnou obsluhou, alebo aj zničiť, napríklad pádom. V prípade požiarov, povodní, krádeží alebo iných nešťastných udalostí vám takéto poistenie pomôže obnoviť váš majetok a minimalizovať straty.

Poistenie zodpovednosti za škodu (voči tretím stranám)

Ďalším veľmi dôležitým poistením, ktoré potrebuje každá firma je poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie je vhodné pre všetky typy podnikania a pre všetky veľkosti firiem. Chráni totiž firmu v prípade spôsobenia škody voči tretím osobám. Často sa stáva, že dôjde ku škode nedopatrením. Poškodená strana si v tomto prípade môže vymáhať nemalé odškodné, čo môže vašu firmu vystaviť veľkej finančnej strate. Ak zvažujete, ktoré základné poistenie Vaša firma potrebuje, tak poistením zodpovednosti za škodu je určite dobré začať.

Pri výkone práce zamestnanca môže ľahko vzniknúť neúmyselná škoda voči zamestnávateľovi. Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania si zamestnanci často musia vybavovať sami. Niektoré poisťovne však ponúkajú možnosť hromadne poistiť svojich zamestnancov, čo je atraktívnou ponukou pre firmy, kde zamestnanci pracujú s firemným majetkom. Ide predovšetkým o poistenie:

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnancov voči zamestnávateľovi

  • prevádzky firemného motorového vozidla,
  • poškodenie tovaru pri preprave či manipulácii s ním
  • poškodenie strojov či iných vecí počas vykonávania pracovnej činnosti.

Cena tohto poistenia je už od 18 EUR ročne v závislosti od konkrétneho povolania a poisťovne.

Poistenie záruky – Bid Bond

Poistenie záruky vo verejnom obstarávaní predstavuje jednoduchšiu alternatívu ku bankovej záruke. Nemusíte chodiť do banky, dá sa ho vybaviť aj na diaľku. Ak sa uchádzate o zákazku vo verejnom obstarávaní a obstarávateľ od Vás požaduje zloženie zábezpeky, určite zvážte túto možnosť. Viac o výhodách poistenia záruky sa dozviete v tomto článku.

Poistenie firemných áut

Vozidlá patria k najdrahším položkám v majetku firmy. Firma by mala venovať dostatočnú pozornosť výberu správneho poistenia, a pravidelne kontrolovať jeho aktuálnosť. Každé auto musí mať povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie je nepovinné, ale vyplatí sa. Je možné poistiť vozidlá aj voči riziku finančnej straty pri totálnej škode – GAP. Niektoré poisťovne ponúkajú aj kombinované poistenie PZP, havarijné, prípadne aj GAP v 1 balíčku. Firmy, ktoré vlastnia viac než 5 vozidiel si môžu poistiť flotilu automobilov, kde poisťovne ponúkajú poistenie za lepšiu cenu.

Poistenie prerušenia prevádzky

Vecná škoda v prípade prerušenia prevádzky môže niekedy utrpieť väčšiu stratu, ako je škoda na samotnom majetku. V niektorých poisťovniach sa taktiež môžete poistiť aj pre prípad výpadku dodávateľa či odberateľa.

Poistenie pohľadávok pre firmu

Poistenie pohľadávok slúži na ochranu firmy pred neplatiacimi odberateľmi, či už z dôvodu ich krachu alebo nevôle zaplatiť. Vďaka poisteniu pohľadávok získane možnosť úhrady Vašej škody, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Ďalšími výhodami tohto poistenia často býva aj:

  • preplatenie nákladov na mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • poisťovňa preveruje a monitoruje riziká neplatenia Vašich odberateľov

Získate tak cenný prehľad o bonite svojich zákazníkov, a môžete sa lepšie vyhnúť finančným stratám. Cena tohto poistenia sa odvíja od viacerých faktorov, napríklad dĺžka splatnosti pohľadávok či počet odberateľov.

Prečo si vybaviť poistenie u nás

Poistenie pre firmu je ako ochranný štít, ktorý chráni Váš obchod a poskytuje Vám istotu, že aj v prípade nepredvídaných situácií budete môcť pokračovať vo svojej ceste k úspechu. Vy sa tak môžete naplno a bez obáv venovať budovaniu svojej spoločnosti. My v UMS Košice Vám radi poskytneme komplexné poradenstvo a poistenie ušité na mieru pre Váš podnik. Vďaka zmluvám so všetkými poisťovňami Vám poskytneme objektívny prehľad všetkých ponúk, a taktiež Vás oboznámime s výlukami v jednotlivých poisteniach. Ponúkame Vám tiež bezplatnú starostlivosť o poistenie a v prípade poistnej udalosti Vám vďaka našim skúsenostiam vieme pomôcť, aby komunikácia s poisťovňou dopadla v prospech Vašej firmy.

Viac o nás sa dozviete na našej hlavnej stránke www.ums-kosice.sk