Blog

Prepis auta

Ako na prepis auta 2023 + potrebné doklady

Všetko, čo potrebujete vedieť na prepis auta v roku 2023. Prepis auta – ako začať? Prepis auta môžete vybaviť osobne alebo elektronicky. Pri elektronickom potrebujete mať aktívny elektronický podpis na vašom občianskom preukaze. Doklady potrebné na prepis auta: Ako vybaviť PZP (povinné zmluvné poistenie ): Pri prepise vozidla je potrebné mať uzavreté PZP. Ceny PZP…
Read more

Zábezpeka, banková záruka a výhody poistenia bankovej záruky

Poistenie záruky (Bid bond) vo verejnom obstarávaní

V tomto článku za dozviete prečo je poistenie záruky lepšou a lacnejšou alternatívou ako banková záruka. Čo je to zábezpeka, banková záruka a poistenie záruky vo verejnom obstarávaní? Podľa Zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ môže vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Táto zábezpeka je: Výhody poistenia bankovej záruky oproti bankovej záruke: Poistenie záruky…
Read more

Postenie zodpovednosti exekútora

Poistenie zodpovednosti exekútora

Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť len ak  uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto činnosti s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur. Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti musí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora.

Poistenie Košice

7 otázok, ktoré sa vždy spýtajte skôr než uzavriete poistenie

V súčasnosti existuje veľa poisťovní a množstvo poistných produktov, v ktorých je niekedy ťažké sa zorientovať. Ľudia často platia zbytočne veľa za poistenia, ktoré sú pre nich nevýhodné, nepokrývajú im potrebné riziká, a nemajú sa na koho obrátiť, ak sa im stane škodová udalosť. V tomto článku nájdete tipy, ktoré vám pomôžu nájsť si kvalitné…
Read more